Nové štandardy pre vysoké školy

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) schválila na zasadnutí nové akreditačné štandardy pre vysoké školy. Nové štandardy nadobudnú účinnosť od 1. septembra 2020. Vysoké školy budú mať na zosúladenie svojich vnútorných predpisov so štandardami dva roky od dátumu účinnosti. Ak to urobia skôr, mali by to oznámiť agentúre.

Nové štandardy zdôrazňujú zodpovednosť vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania a vytvárajú mechanizmy na jeho sústavné zlepšovanie. Novoprijaté štandardy sa zameriavajú na kvalitu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní. Tieto štandardy ba mali zvýšiť atraktívnosť slovenských vysokých škôl.

Najzásadnejšou vecou bude vypracovanie a prijatie takzvaného vnútorného systému zabezpečovania kvality na vysokej škole, v ktorej musia definovať všetky vnútorné postupy, ktoré budú dohliadať na kvalitu vzdelávania na danej vysokej škole.

Potrebujete poradiť ohľadom nových štandardov pre vysoké školy?

Neváhajte nás kontaktovať