Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

„Odborní konzultanti spoločnosti ECTA, s.r.o. pre nás zabezpečujú procesy na udelenie autorizácie našich pobočiek, zastrešujú stanovené štandardy importérov, požiadavky noriem, systémov a manažmentu v našej spoločnosti. Vážime si hlavne odbornosť‘, flexibilný prístup a ústretovosť ich zamestnancov.

 

PhDr. Jan Gajdoš, Člen predstavenstva

Implementované systémy