CERVA

„Naša spolupráca so spoločnosťou ECTA, s.r.o. funguje veľmi dobre. Predovšetkým vďaka bezproblémovej komunikácii a profesionálnej pomoci s plnením všetkých požiadaviek manažérskeho systému SA 8000. Pracovníci spoločnosti sú nápomocní, kedykoľvek je potreba.

Peter Dobiš, Executive Director

Implementované systémy