GROUP M

„So spoločnosťou ECTA, s.r.o. nás spája spolupráca založená na odbornom a osobnom prístupe. Oceňujem profesionálny prístup v oblasti Compliance, noriem ISO 9001, ISO 14001 a GDPR. Konzultanti sú schopní operatívne riešiť naše požiadavky a formou efektívnych interných auditov predchádzať nedostatkom. Spoluprácu so spoločnosťou hodnotíme pozitívne.

Martin Hoffman, Výkonný riaditeľ Group M

Implementované systémy