„Na výkon interných auditov sme si vybrali spoločnosť ECTA, s.r.o. na základe pozitívnych odporúčaní. S výkonom auditov a poradenstvom sme veľmi spokojní. Radi ju odporučíme aj pre iné spoločnosti, ktoré potrebujú pomoc s implementáciou, udržiavaním systémov, noriem alebo zákonných požiadaviek.

OFZ

Milan Harcek, Technický riaditeľ

Implementované systémy