o službe ISO 26000 Čo je ISO 26000? Zodpovedné podnikanie  predstavuje rešpektovanie ekonomických, sociálnych aj environmentálnych aspektov všetkých partnerov, s…

o službe Automotive školenia Aké školenia ponúkame? IATF 16 949 Rozvojový seminár zameraný na prehľad plnenia normy IATF 16 949…

o službe IATF 16949 Čo je IATF 16949? IATF 16949 predstavuje technickú špecifikáciu. Uplatňuje sa výhradne pre výrobné miesta, kde…

o službe ISO 28000 Čo je ISO 28000​ Norma zabezpečuje a aplikuje procesy v rámci dodávateľského reťazca spoločnosti, ktorý zahŕňa…

o službe ISO 27001 Čo je ISO 27001? Systém manažérstva bezpečnosti informácií je výsledkom spolupráce IEC (International Electrotechnical Commission) a…

o službe ISO 45001 Čo je ISO 45001? Systém je založený na identifikácii nebezpečenstva, vyhodnotí aplikovateľnú mieru rizika a konkrétnymi…

07

Posledná fáza, ktorá ukončuje správnosť implementácie, je odstránenie nájdených nezhôd po záverečnom overení. Konzultant v súčinnosti s manažmentom vašej spoločnosti prevedie finálne korektúry a odstráni odchýlky.

08

Predstavuje záverečné overenie korektného zavedenia normy na požadovaných úrovniach v rámci spoločnosti. Vykonáva ju odborný konzultant a slúži ako kontrola pred „ostrým auditom“.

09

Proces prebieha na viacerých úrovniach podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu. Konzultant vytvorí novú dokumentáciu, prípadne aktualizuje a doplní súčasnú dokumentáciu. Druhá úroveň predstavuje kontrolu technického charakteru.

o službe ISO 14001 Čo je ISO 14001? Cieľom je zosúladenie ochrany životného prostredia s hospodárskym rastom spoločnosti. Odberatelia a…