o službe ISO 9001 Čo je ISO 9001? ISO 9001 je základnou normou, ktorá je primárne orientovaná na spokojnosť zákazníka…

02

Pred samotným procesom implementácie konzultant zrealizuje školenie, pomocou ktorého informuje zamestnancov o obsahu normy a procesu jej zavedenia.

03

Výstupom analýzy je správa kde sú opísané zistené nedostatky a odchýlky. Konzultant ako odborný garant procesu, zašle správu vašej spoločnosti. Tento dokument je dôležitým podkladom pre kvalitný proces implementácie.

04

Náš odborný konzultant vykoná analýzu (vstupný audit) aktuálneho stavu procesov a dokumentácie priamo v priestoroch vašej spoločnosti. Súčinnosť z vašej strany je preferovaná a pomôže urýchliť celý proces.