o službe

Zákon č. 448/2008 - Kvalita poskytovania sociálnych služieb

Čo je kvalita poskytovania sociálnych služieb?

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určil v § 104 a v prílohe 2. hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zlepšenie a skvalitnenie procesov poskytovateľa sociálnych služieb.

Kvalita sociálnych služieb sa hodnotí v štyroch oblastiach:

  • Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
  • Procedurálne podmienky
  • Personálne podmienky
  • Prevádzkové podmienky

Jednotlivé oblasti sú rozdelené do viacerých kritérií, ktoré tieto rámce bližšie špecifikujú.V indikátoroch sú v kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach popísané parametre, ktoré sa budú pri hodnotení kvality posudzovať.

Pre koho je kvalita poskytovania soc. služieb určená?

Zákon o sociálnych službách zaviedol poskytovateľom sociálnych služieb povinnosť plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.

čo získate

Aké výhody prináša kvalita poskytovania sociálnych služieb?

  • Zlepšenie spokojnosti prijímateľa sociálnych služieb,
  • Zlepšenie kvality života prijímateľa sociálnych služieb,
  • Zlepšenie vzťahov so zainteresovanými stranami,
  • Zdokumentovanie procesných postupov,
  • Štandardizované používanie dokumentácie a formulárov,
  • Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov.

Potrebujete poradiť ohľadom zákon č. 448/2008 – Kvalita poskytovania sociálnych služieb?

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 905 325 399, alebo vyplňte krátky formulár nižšie a my vám zavoláme.

kontaktujte nás

Radi sa o vás dozvieme

Máte otázky ohľadom našich služieb alebo máte záujem o cenovú ponuku? Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme čo najskôr.