01

Audit prebieha za prítomnosti nášho konzultanta, ktorý sprístupní, vysvetlí a odkomunikuje otázky audítora certifikačného orgánu.

02

Prevedieme aktualizáciu dokumentácie a záznamov. Vypracujeme výročnú správu a analýzu zodpovedajúcu súčasnému stavu.

03

Realizujeme nápravné kroky a odporúčania pre odstránenie nezhôd. Následne ich zapracujeme a integrujeme do procesov.

04

Preštudujeme príslušnú dokumentáciu a záznamy, vrátane overenia procesov. Určíme ich adekvátnosť a aktuálnosť s ohľadom na predpisy a kritéria auditu. Ak normu zavádzala spoločnosť ECTA, trvá tento proces kratšie nakoľko konzultant pozná stav dokumentácie.

05

Po implementácii a získaní certifikátu nasleduje obdobie, počas ktorého musí norma spĺňať všetky kritériá, aby vaša spoločnosť obstála pri nasledujúcom audite. Naša služba Aktualizácia a starostlivosť vám zabezpečí úspešnosť pri auditoch zo strany certifikačného orgánu.