o službe TAPA štandardy Čo sú TAPA štandardy? TAPA FSR (Facility Security Requirements) je profesionálny štandard, ktorý špecifikuje požiadavky na bezpečnosť…

o službe ESG Reporting Čo je ESG Report? V apríli roku 2021 zverejnila komisia návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).…

o službe TISAX Čo je TISAX? TISAX (Trusted Information Security Assessment eXchange) je prístup k hodnoteniu informačnej bezpečnosti, ktorý je…

o službe Manažér kybernetickej bezpečnosti Externý manažér kybernetickej bezpečnosti Manažéri kybernetickej bezpečnosti sa zaoberajú riešením kybernetického bezpečnostného incidentu a majú…

o službe ISO 10006 Čo je ISO 10006? Medzinárodná norma ISO 10006 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality riadenia projektov v…

o službe ISO 171OO Čo je ISO 17100? Medzinárodná norma ISO 17100 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva prekladateľských služieb a tým spoločnosť…

o službe ISO 20121 Čo je ISO 20121? Medzinárodná norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre…

o službe ISO 3834, EN 1090 Čo je ISO 3834? Procesy zvárania sú využívané v rôznych priemyselných oblastiach. Systém manažérstva…

o službe SA 8000 Čo je SA 8000? Zodpovedné podnikanie (CSR) predstavuje rešpektovanie ekonomických, sociálnych aj environmentálnych aspektov všetkých partnerov,…

o službe ISO 22000/HACCP Čo je ISO 22000? Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý zosúľaďuje…