Chcem byť kontaktovaný v súvislosti s mojimi požiadavkami uvedenými v kontaktnom formulári (povinné)

Vyplnením a odoslaním údajov v tomto kontaktnom formulári udeľujem výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosti ECTA, s.r.o., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 871 431, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 30218/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v rozsahu uvedenom v tomto kontaktnom formulári pre účely kontaktovania mojej osoby v súvislosti s požiadavkami uvedenými v tomto kontaktnom formulári.

Chcem byť informovaný o novinkách, produktoch a službách prostredníctvom obchodných a marketingových informácií 

Zaškrtnutím políčka, vyplnením a odoslaním údajov v kontaktnom formulári udeľujem výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov spoločnosti ECTA, s.r.o., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 871 431, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 30218/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v rozsahu uvedenom v tomto kontaktnom formulári, t.j. za účelom zasielania obchodných informácií Prevádzkovateľa telefonicky alebo prostredníctvom emailov najmä podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii. Súhlas udeľujem do doby odvolania tohto súhlasu, maximálne na dobu 2 rokov.