o službe

Štandardy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Čo sú štandardy kvality vysokoškolského vzdelávania?

Hlavným cieľom štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania je prispieť k spoločnému chápaniu zabezpečovania kvality v oblasti učenia sa a vyučovania, a to všetkými zainteresovanými stranami.
Štandardy a usmernenia zohrávali a budú naďalej zohrávať dôležitú úlohu v rozvoji národných a inštitucionálnych systémov zabezpečovania kvality. Angažovanosť najmä v externých procesoch na zabezpečovanie kvality umožní európskym systémom vysokoškolského vzdelávania preukázať svoju kvalitu a zvýšiť transparentnosť; inštitúcie tak prispejú k posilňovaniu vzájomnej dôvery a zlepšia vzájomné uznávanie dosiahnutého vzdelania, študijných programov a iných poskytovaných služieb.

Medzi základné štandardy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania patria:
– štandardy pre vnútorný systém,
– štandardy pre študijný program,
– štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

Pre koho sú štandardy určené

Pre všetky vysoké školy. Štandardy boli schválené výkonnou radou Slovenskej akreditačnej agentúry
pre vysoké školstvo dňa 2. júla 2020 a nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2020. Vysoká škola je povinná zosúladiť svoj vnútorný systém s týmito štandardmi do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.

čo získate

Výsledky po implementácii

  • zabezpečenie zvýšenia kvality vzdelávania
  • podpora vzájomnej dôvery v rámci vysokoškolského priestoru
  • transparentné konanie
  • poskytovanie informácií o kvalite vzdelávania

Potrebujete poradiť ohľadom štandardov kvality vysokoškolského vzdelávania?

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 905 325 399, alebo vyplňte krátky formulár nižšie a my vám zavoláme.

kontaktujte nás

Radi sa o vás dozvieme

Máte otázky ohľadom našich služieb alebo máte záujem o cenovú ponuku? Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám ozveme čo najskôr.