o službe ISO 37301 Čo je ISO 37301? ISO 37301 poskytuje rámec pre  implementáciu, správu a zlepšovanie systému riadenia súladu Compliance…

o službe ISO 37001 Čo je ISO 37001? Uznesením vlády SR bola v decembri 2018 schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky…

o službe Etický kódex Čo je etický kódex Predstavuje súbor všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych noriem princípov v spoločnosti. Je…

o službe ISO 26000 Čo je ISO 26000? Zodpovedné podnikanie  predstavuje rešpektovanie ekonomických, sociálnych aj environmentálnych aspektov všetkých partnerov, s…

o službe Automotive školenia Aké školenia ponúkame? IATF 16 949 Rozvojový seminár zameraný na prehľad plnenia normy IATF 16 949…

o službe IATF 16949 Čo je IATF 16949? IATF 16949 predstavuje technickú špecifikáciu. Uplatňuje sa výhradne pre výrobné miesta, kde…

o službe ISO 28000 Čo je ISO 28000​ Norma zabezpečuje a aplikuje procesy v rámci dodávateľského reťazca spoločnosti, ktorý zahŕňa…

o službe ISO 27001 Čo je ISO 27001? Systém manažérstva bezpečnosti informácií je výsledkom spolupráce IEC (International Electrotechnical Commission) a…

o službe ISO 45001 Čo je ISO 45001? Systém je založený na identifikácii nebezpečenstva, vyhodnotí aplikovateľnú mieru rizika a konkrétnymi…

o službe ISO 14001 Čo je ISO 14001? Cieľom je zosúladenie ochrany životného prostredia s hospodárskym rastom spoločnosti. Odberatelia a…