o službe ISO 50001 Systém energetického manažérstva Čo je ISO 50001? Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva…

o službe EcoVadis Čo je EcoVadis? EcoVadis je nezávislá, dôveryhodná a kolaboratívna platforma – hodnotí zameranie a činnosti spoločností a ich zverejnené správy…

o službe Štandardy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Čo sú štandardy kvality vysokoškolského vzdelávania? Hlavným cieľom štandardov a usmernení na zabezpečovanie…

o službe GDPR Čo je GDPR? General Data Protection Regulation alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je súbor ucelených…

o službe Kybernetická bezpečnosť Čo je kybernetická bezpečnosť? Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky zaradil do zoznamu prevádzkovateľov základnej služby mestá,…

o službe Zákon č. 448/2008 – Kvalita poskytovania sociálnych služieb Čo je kvalita poskytovania sociálnych služieb? Zákon č. 448/2008 o…

o službe Štandardy Hyundai Čo sú štandardy Hyundai? Štandardy Hyundai sú súbor požiadaviek pre predajné a popredajné služby dealerov značky…

o službe EMAS Čo je EMAS? Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý…

o službe Štandardy importéra Čo sú štandardy importéra? Slúžia ako kontrola dodržiavania manažérskeho systému, na základe normy ISO 9001, v…

o službe ISO 13485 Čo je ISO 13485? ISO 13485 predstavuje medzinárodnú normu, ktorá špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality…